Onofrei.ca

Ieremia 27:14 – Cum discernem Cuvântul Domnului de celelalte voci ?

Ieremia 27:14
Nu ascultați cuvintele profeților care vă spun că nu veți sluji împăratului Babilonului, căci ei vă profețesc minciuni.

M-am întrebat cum discernem noi Cuvântul Domnul de celelalte voci. Şi m-am pus în pielea lui Ieremia. El se prezintă în faţa poporului Israel şi le spune : „Nu ascultaţi de ceilalţi proroci, ascultaţi de cuvântul meu (sau cuvântul Domnului). Dar ia să ne punem în pielea celor ce ascultă aceste cuvinte. Nu ne punem noi aceeaş întrebare ? „Oare cine vorbeşte din Cuvântul Domnului?”

Sunt momente în viaţa creştinului, în special în vremurile noastre, când ne confruntăm cu atâta confuzie. Sunt atâtea predici. Unul spune că Domnul i-a vorbit. Celălalt spune la fel. Gheorghe spune că Domnul i-a vorbit. Ionică la fel. Pe cine să ascult?

Gheorghe spune că Dumnezeu nu mă va da în mâna inamicului. Ionică spune că ba da. Pe cine să ascult?
Prima problemă în faţa acestei confruntări este că noi ne uităm la oameni. Ne uităm la Gheorghe şi la Ionică. Sunt 2 oameni ca şi mine. Unul a crescut în Burleni (oraş fictiv binenţeles), şi Gheorghe în Bârlad. Oameni ca şi mine.
Al doilea pas este să judec viaţa lor. Şi îmi spun aşa: „Ionică este un om care caută rugăciunea. Caută Cuvântul Domnului.” Pe când Gheorghe se plimbă prin parcuri. Ok atunci e clar că Dumnezeu îi vorbeşte sigur lui Ionică.

Cum fac când îi am pe amândoi în faţa mea şi amândoi îmi spun lucruri contrare.
Aşa mi-a vorbit Domnul. Greşala e să mă uit la ei sau la viaţa lor. Greşit. Nu! Mă uit la viaţa mea.

Mă uit la poporul Israel. Au ales pe proorocii lor mincinoşi în locul lui Ieremia. Dece? Pentru că viaţa lor cu Dumnezeu era îndepărtată din zi în zi. Umblarea lor cu Dumnezeu era departe de El.

Aşa se întâmplă şi în viaţa mea şi a ta! Când suntem departe de Dumnezeu auzim voci greşite. Când suntem aproape de El ştim să distingem vocea Lui de-a celorlalţi.

De-aceea este atât de important să ne găsim echilibrul în Dumnezeu şi să rezolvăm relaţia dintre noi şi El. Să ne îndrăgostim mai mult de El şi mai puţin de lumea asta şi lucrurile din ea..

Domnul să ne ajute şi să ne binecuvinteze.