Onofrei.ca

Rezultatele prosperităţii

„When I fed them to the full they committed adultery and trooped to the houses of whores.” Jer. 5:7 One effect of prosperity. – John Piper 2012-07-08

Noua traducere Română
„De ce să te iert?
Fiii tăi M-au părăsit
şi jură pe ceea ce nu este Dumnezeu.
Le-am împlinit toate nevoile,
dar ei încă mai comit adulter
şi se îmbulzesc în casa prostituatei.  Ieremia 5:7 Un efect al prosperităţii…

Traducerea Cornilescu
,,Cum să te iert? -zice Domnul-Copiii tăi M’au părăsit, şi jură pe dumnezei cari n’au fiinţă. Şi după ce le-am primit jurămintele, se dedau la preacurvie, şi aleargă cu grămada în casa curvei!