Maxime

Româneşte : Încredinţează-ţi trecutul în mila Lui Dumnezeu, prezentul în dragostea Lui şi viitorul în providenţa Sa. – Augustine English : Trust the past to God’s mercy, the present to God’s love and the future to God’s providence. – Augustine Français : Confiez le passé à la miséricorde de Dieu, le présent à l'amour de Dieu et le futur à la providence de