aprilie 2018

Matei 27:62-66 A doua zi Sâmbătă, cea de după Ziua Pregătirii, conducătorii preoților și fariseii s‑au adunat la Pilat și i‑au zis: – Stăpâne, ne‑am amintit că înșelătorul acela, în timp ce trăia, a zis: „După trei zile voi învia!“ Așadar, poruncește ca mormântul să fie întărit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină noaptea și să‑L fure, iar apoi să spună