iunie 2012

"Ce întrebare stupidă", se întreabă unii. Dar uite chiar asta este întrebarea pe care mi-am pus-o în dimineaţa asta. Pentru a înţelege bine contextul hai să vedem cum totul a început: Am intrat la birou în dimineaţa asta şi am început o discuţie cu colegul meu de lucru Gerry. Despre religie. Vorbind despre religiile lumii şi ce e mai important în viaţă

Româneşte : Încredinţează-ţi trecutul în mila Lui Dumnezeu, prezentul în dragostea Lui şi viitorul în providenţa Sa. – Augustine English : Trust the past to God’s mercy, the present to God’s love and the future to God’s providence. – Augustine Français : Confiez le passé à la miséricorde de Dieu, le présent à l'amour de Dieu et le futur à la providence de